انیمیشن

گروه ما، ساخت انیمیشن و موشن گرافیک را در سال 1388 با سفارش مجموعه "مورچه ها" از شبکه ی صدا و سیمای بندرعباس و سفارش تیزرهای دو زبانه آموزش های HSE  شرکت پلیمری آریاساسول، آغاز کرد. پس از آن، با توجه به پتانسیل های انیمیشن در زمینه آموزش و استقبال از مجموعه های ساخته شده، بخش انیمیشن  فعالیت هایمان را در این زمینه گسترش دادیم. نمونه های تولید شده توسط شرکت ما در زمینه ی انیمیشن و موشن گرافیک عبارتند از:

-"مجموعه داستان های حیوانات فارس"  به سفارش  اداره کل حفاظت محیط زیست فارس،

-مجموعه آموزشی "دکتر نیکی" به سفارش انجمن متخصصین اطفال فارس

-کلیپ تخصصی "لیزر اریدوتومی" به سفارش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-مجموعه کلیپ های آموزشی دوبعدی و سه بعدی ایمنی، بهداشت و محیط زیست به سفارش شرکت آریا ساسول 

-مجموعه کلیپ های موشن گرافیک گاز های گلخانه ای، آلودگی آب و تفکیک زباله به سفارش شرکت آریا ساسول 

-تیزر اموزش اصول سم پاشی به سفارش سازمان محیط زیست کل کشور

-تیزر های حفظ جنگل، حفظ تالاب و تفکیک پسماند به سفارش سازمان محیط زیست چهار محال بختیاری