بازی سازی

آموزش از طریق بازی و محیط های شبیه سازی شده یکی از روش های اثرگذار آموزش محسوب می شود. از این رو، استفاده از آخرین تکنولوژی های روز در ساخت بازی های هدفمند و آموزشی دو بعدی و سه بعدی، همچنین محیط های شبیه سازی مجازی در دستور کار گروه ما قرار گرفت.

ما  با به کارگیری به روزترین موتورهای بازی سازی و با طراحی های گرافیکی جذاب، با  سناریوهای متناسب با فرهنگ بومی و با هدف آموزش غیر مستقیم، بازی های با کیفیت و قابل رقابت با نمونه های خارجی تولید کرده ایم.

گروه ما مفتخر است یکی از اولین بازی محیطی زیستی کشور و همچنین اولین بازی تخصصی تفکیک پسماند را به سفارش ارگان های مربوطه ساخته است؛ همچنین  با ارائه بازی "نگاره چین"  مقام دوم  را در جشنواره تولید محتوای الکترونیک سازمان فنی حرفه ای کل کشور کسب کرده است.