سیستم مدیریت یادگیری

فراهم آوردن بستری برای محتواهای تولید شده و برگزاری جلسات آنلاین، پی گیری روند حضور دانشجویان در کلاس های مجازی و مشاهده محتواها، برقراری پرسش و پاسخ بین اساتید و دانشجویان از ویژگی های سیستم مدیریت یادگیری است.

گروه ما سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه شهید بهشتی تهران و سازمان فنی حرفه ای کل کشور را پیاده سازی و اجرا کرده است.