مبارزه با ویروس کرونا

این بازی با تلفیق الملن های گیمیفیکیشن و بازی های سوالی، یک محیط مناسب و جذاب برای یادگیری چگونگی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا است.

 

http://content.dpdpedu.ir/corona/CoronaGame1_11.apk