بختگان 1423

طرح 25 ساله "مدیریت جامع تالاب های بختگان، طشک و کمجان" در سال 1395 -1397 در اداره کل حفاظت محیط زیست فارس برنامه ریزی و ارائه شده است. برای پیشبرد بخشی از این اهداف و آشنایی افراد با وضعیت تالابها، بازی رایانه ای بختگان 1423 را طراحی و برنامه نویسی کرده ایم.

این بازی  جذاب دارای محیطی شبیه سازی شده  سه بعدی منطقه است؛ در ساخت آن جدیدترین موتورهای بازی سازی به کار رفته است و همزمان با ایجاد فضایی رقابتی  و ماجراجویانه برای کاربر به انتقال مفاهیم آموزشی، فرهنگی و محیط زیستی می پردازد. با اجرای مدیریت زیست بومی این مناطق، کاربران علاوه بر آشنایی با وضعیت تالابها و مشکلات آنها، عوامل موثر در ایجاد مشکلات و راهکارهای مشارکتی رفع آنها را شناسایی می کنند.