شناسنامه الکترونیکی محیط زیست فارس

در همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست فارس، نسخه های آفلاین، موبایل و تحت وب “شناسنامه الکترونیکی فارس” را به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی و برنامه نویسی کرده ایم.

حیات وحش، مناطق و جاذبه های مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست فارس در این شناسنامه به خوبی معرفی شده اند.