ترومای دهان و دندان

این برنامه بیش از 20 راه حل درمانی برای مدیریت آسیب های دهان و دندان در کودکان در اختیار کاربر قرار می دهد. تمامی اطلاعات با استفاده از جدیدترین رفرنس های موجود تهیه شده است.

مهم ترین ویژگی های این برنامه:

-اطلاعات کامل درباره انواع تروماها

-عکس انواع تروماها

-ثبت اطلاعات فرد تروما دیده

-پرسیدن سوالات مرحله به مرحله

-پیشنهاد راه حل درمانی

کاربر (دندانپزشک) می تواند در وقت آزاد خود به مطالعه شرایط یک فرد تروما دیده بپردازد. در هنگام مواجه واقعی با بیمار، گام به گام، سوالاتی پرسیده می شود و با وارد کردن اطلاعات خواسته شده، پیشنهاد درمانی دریافت می شود و به این ترتیب در لحظات سخت برخورد با بیمار تروما دیده، بهترین روش درمانی انجام خواهد شد.