سامانه معرفی شرکت آریاساسول

در این سامانه  که به دو زبان فارسی و انگلیسی است محتواهای آموزشی، ویدئو، تصاویر و همچنین تور مجازی شرکت پلیمری آریا ساسول ارائه شده است.