نگاره چین جانوری ایران

هدف این بازی بالا بردن سطح اطلاعات مردم در مورد تشخیص گونه های جانوری شاخص هر استان کشورمان می باشد.

این بازی را به سفارش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس ساختیم. در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران در حضور خانم دکتر ابتکار رونمایی شد.