کودک آگاه شهر پاک

این بازی را به سفارش سازمان مدیریت شهرداری شیراز ساخته ایم. در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران در حضور خانم دکتر ابتکار از این بازی رونمایی شد.

در ابتدای بازی کد ملی و کدپستی کاربر گرفته می شود و برای او یک پروفایل در بازی ایجاد می شود. با این روند چند نفر می توانند به صورت جداگانه بر روی یک سیستم بازی کنند. سپس یک لیست از 16 مرحله بازی برای کاربر نمایش داده می شود.

شخصیت بازی یک موجود فانتزی با قابلیت پرواز است و این امکان را  به کاربر می دهد که به سرعت پسماند ها را جابه جا کند. کاربر با جمع آوری پسماندها امتیاز کسب می کند و می تواند امکانات شخصیت بازی را ارتقا دهد؛ مثلا موتور قوی تری داشته باشد.