نجات دریاچه پریشان

یکی از اولین بازی های محیط زیستی کشور است؛ این بازی را ما در همکاری با سازمان محیط زیست فارس ساخته ایم. در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران از آن رونمایی شد.

در این بازی رایانه ای کاربر در نقش پسر بچه ای به نام سینا بازی می کند و با کمک رباتش "سیمرغ" تلاش می کند دریاچه را از نابودی نجات دهد. در طی مراحل بازی ، سینا با عوامل و مشکلاتی روبرو می شود که دریاچه را تهدید می کند و باید این مشکلات را برای نجات دریاچه پریشان حل کند.