آموزش های نکات ایمنی

ما مفتخریم  که  از سال 1388  با شرکت پلیمری آریا ساسول، در زمینه آموزش مسایل ایمنی همکاری داریم.

برای ارتقای آگاهی و ایمنی کارکنان شرکت آریاساسول، تیزرهای آموزش بهداشت، ایمنی و محیط زیست را به دو زبان فارسی و انگلیسی تولید کرده ایم.