آموزش های محیط زیستی

گروه ما تیزرهای"حفظ درخت"، "حفظ تالاب" و "تفکیک پسماند"  را به سفارش اداره آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری با هدف آموزش عمومی ساخته است.

این مجموعه آموزش ها به صورت تصویری و کلیپ به منظور افزایش بازدهی آموزشی و ماندگاری در ذهن مخاطبان طراحی شده است. برای اجرای این آموزش ها از تکنولوژی واقعیت افزوده استفاده شده است. بدین صورت که مخاطب پس از نصب نرم افزار و قرار دادن دوربین تلفن همراه بر روی تصاویر دفترچه، محتوای آموزشی را مشاهده می کند.