دکتر نیکی

با توجه به حجم زیاد داده ها در فضای مجازی و سردرگمی خانواده ها در انتخاب مطالب معتبر، انجمن متخصصین کودکان فارس بر آن شد که با همکاری گروه ما مجموعه انیمیشنی شاد و جذاب بسازد و در آن مطالب علمی مورد نیاز خانواده ها را آموزش دهد. شادی و شایان شخصیت های کودک ماجرا هستند که اتفاقات مختلف برای آنها منجر به حضور دکتر نیکی در داستان و راهنمایی خانواده این کودکان می شود.

تا کنون سه قسمت این مجموعه را با موضوع های "کودک و رسانه های دیجیتال" ، "واکسیناسیون" و "اسباب بازی" تولید کرده ایم.