موزه مجازی پارک ملی بمو

موزه تاریخ طبیعی بمو دارای بیش از 50 گونه جانوری و گیاهی است. برنامه نرم افزاری موزه مجازی پارک ملی بمو را به سفارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس در راستای ارتقاء آگاهی مخاطبان از تنوع زیستی استان و سهولت بازدید، تدوین کردیم.

در این موزه مجازی مخاطب می تواند گونه های جانوری و گیاهی را مشاهده نماید و با کلیک بر روی هر یک از گونه ها، به اطلاعاتی از قبیل نام، نام علمی، مشخصات و پراکنش گونه ها دست یابد