اخبار

راه اندازی سامانه توزیع اقلام

تاریخ ایجاد : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

با توجه به نیاز اعضای سازمان نظام پزشکی به ملزومات پزشکی از جمله ماسک و دستکش پزشکی و ضرورت مدیریت منابع و توزیع هدفمند این ملزومات، مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  با همکاری شرکت دانش بنیان داده نگار داتیس پارس اقدام به راه اندازی سامانه توزیع اقلام با عنوان «مدک» کرده است. در تاریخ چهاردهم اردیبهشت، دکتر مهرزاد لطفی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز از این سامانه رونمایی نمود. برنامه برای توسعه این سامانه در سطح کل کشور می باشد.