اخبار

راه اندازی سامانه توزیع اقلام

مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  با همکاری شرکت دانش بنیان داده نگار داتیس پارس اقدام به راه اندازی سامانه توزیع اقلام با عنوان «مدک» کرده است.

بازی آموزش زبان و درمان شناختی برای کودکان

شرکت دانش بنیان داده نگار داتیس ، در جهت مشارکت فعال در زمینه تهیه و تولید فناوری های یاری رسان و کمک به کودکان طیف اوتیسم اقدام به تهیه و تولید برنامه علمی و کاربردی جذاب MITA نموده است.

بازی صدر نشین

ساخت بازی صدرنشین با همکاری دو شرکت داده نگار داتیس پارس و شرکت اپ ساز از بهمن ماه 1397 آغاز شد.